...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަހަރާ
ނއ.
ދަހަރަދަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުރާގޭދަރިކޮޅު . ކިލަގެއޮޅި . އަސާ . އަސްކަރު . ފަހޮޅި . ފަސްތިންވަރު . ދަހަރާމަނިކުފާނު . ދެވަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ