...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަހަމަލަ
ނ.
(1) ދިހަބައިކުޅަ ބައި ނުވަތަ ދިހަބައިކުޅަބައިގެ ގުނަޔަކުން ކުރާހިސާބު.
(2) ޑެސިމަލް
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޑެސިމަލް . ޑެސިމަލްފުރެކުޝަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ