...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަހިބޮނޑޮވުން
މ.
(ސ) (1) ދަހިވެތިކަން ބޮޑުވުން.
(2) ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ހުންގާނުގެ ހުށްބުރު އެކަށީގެންވާވަރަށް ވުރެ ބޮޑުވުން.
(3) ރޮންދާގެތިލަ ބޮޑަށް ނިކުމެފައި ހުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ