...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަހިކޮށްލުން
މ.
(1) ފިލިޖައިހައިގެން މަސްގަނޑު ދަހިވާނެގޮތް ހެދުން.
(2) މީރުކާއެއްޗަކުން އެތިކޮޅެއްދީފައި އަނެއްބައި ނުދީ ހިފެހެއްޓުން.
(3) ކަމަކަށް ނުވަތަ އެއްޗަކަށް އެދުންވެރި ކުރުވުން.
(4) ހިތްޖައްސައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ