...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަހިވިއްކުން
މ.
ފެންނަންހުރި އެއްޗަކަށް ދަހިލަވައި ގަނެގެން ހުރުން.
މިސާލު:
މީހަކުއެއްޗެއް ކަނިކޮށް ފެނުނީމާ ކާހިތުން ދަހިވިއްކުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދަހިވިއްކުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ