...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަހިވެތި
ނއ.
(1) މުންބާރު.
(2) ދަގު.
(3) ދަހިވެތިކަމުގެ ސިފަލިބިގެންވާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތްޖެއްސުން . ބަގުޑިލުން . ބަޚީލު . ބޫތު . ބޫތުގަތުން . ބޮނޑިކުރުން . އެދުން . ވިގޫ . ވޮށިމަސް މިޔަރު މަސްބުރިއަށް ބަހަލައްޓައިގެން އޮންނަހެން އިނުން . މުށްބާރު . މުށްބާރުކަން . ދަހިބޮނޑޮވުން . ދަހިވެތި . ދަހިވެތިކަން . ދަހިވެތިވުން . ދަކޮށި . ދުނިޔެބަނޑުދަށުލުން . ލަގޮނޑީގައި ނާށިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ