...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަހިފޫޅު
މ.
(1) މަހުގެ ލަގޮނޑިއާ ގުޅިފައި އޮންނަ ފޫޅޫ.
(2) މަޖާޒު:
ދަހިކުދިންނާމެދު ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދަހިފިހުނުންހެދުން . ދަހިފިޔޮއްހެދުން . ދަހިލަފޫޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ