...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަށަށްދިއުން
މަޤާމުން ދަށްވުން.
(2) ދަތުރުކުރާ އެއްޗެހިދާންވީ މިސްރާބަށްވުރެ ވައިދަށަށް ޖެހެމުން ދިއުން.
(3) ކަމަކުން ދެރަވުން.
(4) އެއްޗެއް ނުވަތަ ކަމެއް ހުރިވަރަށް ވުރެ ތިރިޔަށް ދިޔުން މިސާލު:
(ހ) ލޭގައި ހުންނަ ހަކުރުގެ މިންވަރު ދަށަށް ދިއުން (ށ) ލެއި ދަށަށް ދިޔުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ