...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަށަށްޖެހުން
މ.
(1) ހުރިވަރަށްވުރެ ތިރިޔަށް ޖެހުން.
(2) ހިފަމުންގޮސް އެކަކު ވަތަށް ޖެހުން.
(3) ގަމީސް ފަޓްލޫނުގެ އެތެރެއަށް ލެއްވުން.
(4) ދަށްވާން ފެށުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އިސްޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ