...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަށުންދަމާ
ނ.
ތާސްބައިންކުޅޭ ކުޅިވަރެއް.
މި ކުޅިވަރު ކުޅޭނީ ކޮންމެ މީހެއްގެ އަތްބައިގެ ދަށުން ގަނޑެއް ނަަގައި އުއްޑުން ޖަހަނީއެވެ.
އެއްކަހަލަ ދެ ގަނޑު ދިމާވެއްޖެނަމަ ހުރިހާ ގަނޑުތައް އެމީހަކަށް ލިބެނީއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތާސްބައި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ