...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަށުންދަމާކުޅުން
މ.
ތާސްބައިން ކުޅޭ ކުޅިވަރެއް.
މިއީ ދެބަޔަށް ނުވަތަ 3 ބަޔަށް ނުވަތަ 4 ބަޔަށް ތާސްބައި ބަހާލައިގެން ދަށުން ގަނޑެއް ދަމާލައިގެންނަގައި އުއްޑުން ޖަހަމުން ގޮސް އެއް އަދަދެއްގެ ދެގަނޑު ދިމާވާ މީހާއަށް ހުރިހާ ގަޑުތައް ލިބޭގޮތަށް ކުޅޭކުޅިވަރެކެވެ.
ހުރިހާ ބުދު ހުންނަ ގަނޑުތައް ލިބޭގޮތަށް އެއީ ފައިސާއެވެ.
ގަނޑު ހުސްވެއްޖެނަމަ އެިން ބުދެއް ދީފައި ގަނޑޫ ހުރިފަރާތަކުން ގަންނަނީއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތާސްބައި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ