...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަށުރޮނގު
ނ.
ލިޔުންތަކުގެ ވަކިބަސްބަހަށް ނުވަތަ ވަކި އިބާރާތްތަކަށް ބާރުލުމުގެ ގޮތުން ފާހަގަކުރަން ތިރީގައި ދަމައިލާ ރޮނގުބުރި.
ނުވަތަ ރޮނގު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ