...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަށުކަންގަނޑު
ނ.
ފޭއްޔާއި ކަނޑިކިފަދަ ދެކޮޅު ނުތޯޑުވައި އަންނަ އެއްޗެހީގެ އެތެރެއަށް ލައްވާކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަތިކަންގަނޑޮ . ދަށުކަންގަނޑު ވައްޓައިލައިގެން އިނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ