...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަށުކެޔޮފޮތި
ނ.
ހާލުގެ ތުނބުގެ ދަށުގައި އެޅިފައި ހުންނަ ރަތްކުލައިގެ ތަންކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަށިކެޔޮފޮތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ