...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަށުއެނގަ
ނ.
ހަތަރެސްކަން ރިޔައު ނަގާ އުޅަދުފަހަރުގެ އަރަލުގެ ދެކޮޅުގައި ބައްދާ ދެވަލުގެ ތެރެއިން، ވަލުގެ ތިރީކޮޅު އުޅަދުގެ ދަށްކިބާގައި އައްސާވައު.
މިވަލަކީ، ކަތިރިޔަލުގައި ދަންމާނަށް ދަމާދޫކުރާ ފަދައިން ދަމާދޫކުރާ ވަލެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދަށަނގަ . ދަށެނގަ . ދަޓެއެނގެޔާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ