...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަށުވުން
މ.
(1) އެއްޗެއްގެ ދަށުގައި ފިތުން.
މަޖާޒު:
(2) ތިމާގެ އިޚްތިޔާރެއް ނޯންނަގޮތަށް އަނެކެއްގެ ބާރުގެ ދަށުގައިވުން.
(3) ކަމެއްގައި ބެދުން.
(4) އަޅުވެތިވުން.
(5) މީހެއްގެ ތައްޕާހުގައިވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަތުވުން . އަތްދަށުވުން . މުށްދަށުވުން . ދަށިވުން . ދަށޮވުން . ދަރައިވިކުން . ދަޓުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ