...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަށުފަންތި
ނ.
(1) މުޖުތަމައުގައި ފެންވަރުގެ ގޮތުން މީހުން ބަހައި އުޅޭ ބައިތަކުން ދަށު ދަރަޖަ.
(2) ރުކުގެ ދިގުމިނުން ކުރު ރުށްރުކަށް ބުނާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ