...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަށުދަރަޖަ
ނއ.
(1) ދަރަޖައިގެ ގޮތުން ދެރަ.
(2) މަތީދަރަޖައިގެ އިދިކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާކާލިބުރުވާލި . ކޮންސެލްކަން . އެފުޅު . ވައްޓައިލުން . ވިނަގަނޑުބަގުޑި . ދަށްފެންވަރު . ދެރަކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ