...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަށުލުން
.
މަޖާޒު:
(2) ތިމާގެ އިޚްތިޔާރެއް ނޯންނަގޮތަށް އަނެކެއްގެ ބާރުގެ ދަށަށްލުން.
(3) ކަމެއްގައި ބެއްދުން.
(4) އަޅުވެތި ކުރުން.
(5) މީހެއްގެ ތައްޕާހުގެ ދަށަށް ގެނައުން.
(6) ދެމީހެއްގެ ދެމެދުގައި ކުރާ ކަމުން ނުވަތަ ޒުވާބަކުން ތިމާއަށްވުރެ އަނެކަކު ދެރަކޮށްލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެއްލުން . އަތުއަޅުވައިލުން . އަތުލައިގަތުން . އަތުލުން . މުށްދަށުލުން . ދަށިލުން . ދަޓުލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ