...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަށް
ން ތިރި.
މިސާލު:
(ހ) ރިޔާދަށުގައި ތިބިމީހުން.
(ށ) އެސިޓީ އޮންނާނީ އެ ފޮތުގެ ދަށުގައެވެ.
(4) އަނދެގެން ހުންނަ ނުވަތަ ލައިގެންހުންނަ އެއްޗެއްގެ އެތެރެ.
(5) ރަށްރަށާއި، ގިރިގިރިޔާއި ފަޅުފަދަ ތަންތަނުގެ ވައިނިވާފަރާތް.
މިސާލު:
އެރަށުގެ ދަށުން ދަތުރުކުރާށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަންބަންތަކުބީރު . ހަނދުކޭތަ . ހަކުރުބޮލި . ހަމަބިމަށްފޭބުން . ހަތަރުކަންކަށި . ހިންދީން . ހިރިކަނދު . ހިކަނދިތުންމިޔަރު . ހިވިކަނދު . ހިލަވާލި . ހީލި . ހުށި . ހުށޫ . ހުރަސް . ހުޅުފަނާދިއުން . ހުކުރުޙަދީޘް . ހުދުފުއްފިލާ . ހެނޑުން . ހޭރުން . ހޭރުވުން . ހޮނޑުމިޔަރު . ނާބަ . ނިވައި . ނިގޫހުދުކޮކާމަސް . ނޫމަސް . ނޫމަސްހިބަރު . ނެރަށް އެރުން . ރަށްމެދަށް ނެރުން . ރަށްމެދަށް ބަލިވެއިނުން . ރަންގެރި . ރަތްބަނޑުލަނޑާ . ރަތްކަށި . ރަތްކަނދޮޅު . ރަތްއޮނުގަނޑުތޮޅި . ރަތްތިކިފާނަ . ރަތްގޮވި . ރާވާނާ . ރިހަބަތްކޭން . ރިހާކުރުބޮލި . ރޮނގުދަމާފަތިގަނޑު . ރޯނު . ރޯނުފޯލި . ބަނޑުކަޅުމުގުރާން . ބަނޑުކޮޅު . ބަނޑުއެޅުން . ބަންގިބެރު . ބަރާ . ބަބުރުފައިތިލަ . ބަތަލާ . ބަތްޕެންހިކާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ