...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަށްބިތް
ނ.
(1) ވައިދަށްފަރާތް.
(2) އަތޮޅެއްގެ އިރުމަތީ ދުނީގައި އެތުރިފައިވާ ރަށްތައް.
މިރަށްތަކަށް ދަށްބިތޭކިޔަނީ ރާއްޖޭގައި ޢާންމުގޮތެއްގައި ވައިޖެހެނީ ހުޅަނގުން ނުވަތަ ހުޅަނގު އުތުރުން ކަމަށްވާތީއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ