...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަށްބޭރުހިފުން
މ.
ދަތުރުކުރާއިރު ރަށްރަށާއި ފަޅުފަޅުގެ ވައިދަށްފަރާތު ކައިރިފަށާއަރައި ހަމަކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދަށްބޭރުއަތުލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ