...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަށްވުން
މެތިވުން.
(5) އެހެންމީހަކަށްވުރެ ނުވަތަ އެހެން އެއްޗަކަށްވުރެ ބާރު ފެންވަރުގެ ގޮތުން ދަށަށް ދިއުން.
(6) ކުރީން ހުރި ވަރަށްވުރެ ދަށަށް މިއުން މިސާލު:
އިއްޔައަށްވުރެ މިއަދު މަހުގެ އަގު ތަންކޮޅެއް ދަށްވެއްޖެއެެވެ.
(7) އެއްޗެއްގެ އަގު ހުރިވަރަށްވުރެ ތިރިވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަގުނެތުން . އަގުވެއްޓުން . އަޑިއެޅުން . އޮފުކެނޑުން . ފަށްކޮށްލުން . ފަށްވުން . ފޭރާންދެރަވުން . ދަށަށްދިއުން . ދަށްލައިދިއުން . ދެރަވުން . ލަފަސަވުން . ލޭދަށަށްދިއުން . ގިއްގެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ