...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަށްމަޅު
ނ.
އޮޑިދޯނިފަހަރުގެ ކޮޅުފަހުގެ މަތިމަޅާޖެހިގެން ތިރިކޮށް އޮންނަ މަޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުކަންކަށި . ކުޑަމަޅު . މަޅުވަތް . ތިރިމަޅޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ