...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަށްފުށް
ނ.
އެއްޗެއްގެ ދަށަށްވާފަރާތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަތްކަނދޮޅު . ކަހަނބުކަކުނި . ފައިތިލަދަށް . ދަށޮފާ . ދަށްފަރާތް . ދަށްފައި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ