...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަށްލައިދިއުން
މ.
(ލ) (1) ބައެއް މުބާރާތް ތަކުގައި ނުވަތަ ކިޔެވުމުގެ ފެންވަރު އެއްފަހަރަށްވުރެ އަނެއްފަހަރު ދަށްވުން.
(2) އޮޑި ދޯނިފަހަރު އަނބުރާ ހެރިޔާކުރާއިރު އެއްފަހަރަށްވުރެ އަނެއް ފަހަރު ދަށަށް ދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ