...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަނބާ
ިސާބުގައި ގިނަޢަދަދަކަށް އުޅޭމަހެކެވެ.
މި މަސް ބޮޑުވި ބޮޑުވި ހެން އޭގެ ސިފަ ބަދަލުވެއެވެ.
މިމަހުގެ ކުލަޔަކީ މުށިކުލައެވެ.
މަހުގެ ބަނޑުދަށް ފަރާތުގައި ފަނޑުމުށި ކުލައެއްހުރެއެވެ.
ތުނބުންފެށިގެން ލޮލުގެ މަތީބަޔަށް ދެމިފައި ހުންނަ ނޫކުލައިގެ ރޮނގެއްހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ