...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަނބު
ނ.
(1) ބިޔަކޮށްހެދޭ ފަތްތައް ހިމަދިގު ލަކުޑިމޮޅު ގަހެއް.
(2) މިގަހުގައި އަޅާމޭވާ.
މިއީހުތްފޮނި ރަހަދޭ އެއްޗެކެވެ.
ޅަކޮށްހުންނައިރު ހުންނާނީ ފެހިކުލައިގައެވެ.
ދޮންވީމާ ހުންނާނީ ދަނބުކުލައިގައެވެ.
(3) ގަދަ ވައިލެޓު ކުލަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރޮނގުހިކާ . ހަކިގޮޅާ . ނިގޫދިގުހިކާ . ނުއިބޭސް . ރަންގުބަށި . ރަންގުކައްޓަލަ . ރަންގުފަޅޯ . ރަންގުފޭރު . ރަތްކަނދޮޅު . ރަތްކިރު އަލަ . ރަތްކިރުޅިރައިވެރިމަސް . ރަތްކެޔޮ . ރަތްވިލާކުލަ . ރަތްދަނބަރުއް . ރަތްދަނބު . ރަތްދަނބުރުއް . ރަސްދަނބުރުއް . ބަށި . ބަނަފުސާ . ބިލަމަގުމާކުލަ . ބިސްބޮލި . ބުރެކި . ބޮނޑަންއިލޮޅި . ބޮއިގަސް . ބޮޑުކުރިކައްޓަލަ . ބޯވެލި . ކަހާރިނދަލި . ކަށަވަކި . ކަށިބޯ . ކަށިއޮޑާ . ކަޅުއަލަ . ކަޅުއޮށަނި . ކަޅުގަނދަކޯޅި . ކޮރުކޮކާ . ކޮކާބޮލި . އުދައްދަނޑި . އޯކިޑު . އޯކިޑުކުލަ . ވައިލެޓްކުލަ . ވާލަންމަސް . މާގެދަ . މިސުރުގަނދަކޯޅި . މޫދުބުޅާ . ފަޅޯ . ފުނައުއެޅުން . ދަނބަ . ދަނބަރުއް . ދަނބަކުލަ . ދަނބަވައް . ދަނބު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ