...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަނބު ކުލަ
ނ.
(1) ގަދަ އޯކިޑު ކުލައަކަށްދާ ކުލައެއް.
(2) ރަތްކުލައާއި ނޫކުލައާ ދެމެދުގައި ހުންނަކުލަ.
(3) ދަނބު ދޮންވީމާ ހުންނަ ކުލަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަންގުކައްޓަލަ . ބިލަމަގުމާކުލަ . ބުރެކި . ކޮކާބޮލި . އޯކިޑު . ގަލެބޮލެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ