...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަނބު މައު
ނ.
ދަނބުގަހުގައި ހަޅާ މައު، މިއީ ތާޅަފިލި ބައްޓަމަށް ހުންނަ މަލެކެވެ، ފިނިތަށް ހުންނަނީ ގަދަދަނބުކުލައިގައެވެ، ހޮލިކޮށް އޮންނަބައި އޮންނަނީ މަޑު ރީންދޫކުލައިގައެވެ، ފަތްތަަތް ހުންނަނީ ހަރުކޮސް ރާލުކޮށެ، ސިފަވައްތަރީ ކާމަރަނގަ ފަތާއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ