...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަނގަދޭތެރެ
ނ.
(1) ހަރުވާޅުފަދަ އެއްޗެހީގެ ކަށްގަނޑު.
(2) އުކުޅުވަޅާއި ހަމައިން ދެފައުދޭތެރެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކައްގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ