...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަނގެތީމީހުން ރޯދަވީއްލުން
"ދަނގެތީމީހުންރޯދަވީއްލުން" (މިސާލުބަހެއް) ކައިނިމިގެން ފައިބާއިރު މުޅިސުފުރާ މައްޗަށް ކާއެއްޗެހި އެޅިފައިހުރުމުން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
މިސާލު:
މިތަންހީވަނީ ދަނގެތީ މީހުން ރޯދަވީއްލައިފައި އޮތްހެނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ