...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަނޑި
އްތަނޑިޔަށް ހެދިފައި ހުންނަ ވަކިފަލަމިނެއްގެ ގަހެއްގެ މައިގަނޑު ބިމުން ވަކިކޮށްލީމާ އެއަށް ކިޔާގޮތް.
(3) ލަކުޑިން ވައްކޮށް ހިމަދިގުކޮށް މަށައިފައި ހުންނަ އެއްޗެހި.
(4) އިރު ހިނގާ މަގު މިސާލު:
އުތުރުދަނޑި.
(5) މަޖާޒު:
ހިމަދިގުކޮށް ހަރުކޮށް ހުންނަ އެއްޗެހި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިވައު . ހަނދަމަގަ . ހަނދުކޭތަ . ހަނޑޫކަނޑާލަވަ . ހަރު . ހަރުބީމަތީމުސްކުޅިލަވަ . ހަރުދަނޑި . ހަރުގަނޑު . ހަކުރު . ހަދަނޑިވަޅުލަވަ . ހަތިފަށް . ހަތްކޮޑިކޮޑިކާލި . ހަލާދަނޑި . ހާލަތު . ހިތިދަނޑި . ހިތިގަސް . ހުރަސް . ހުއްޓި . ހުވަންކާރަ . ހޫ . ހޫކު . ހޫކުރާ . ހޭނުން . ހޭރިޔާ . ހޭރިޔާޖެހުން . ހޭމަ . ހޯދި . ހޯދީދަނޑި . ހޯގީދަނޑި . ނައިބޮލި . ނައްކާރަލަވަބައި . ނައްދު . ނާށިއުނދުޅި . ނާށިތާރަ . ނާރެސް . ނާބަބޭލުން . ނިވާފަތް . ނޯށް . ރަނަހަމާދިކޮށި . ރަންދަނޑި . ރަންދަނޑި ދިޔަމަގު . ރަމްޒާންމޭނާ . ރަތްދަނޑިމައްސާގު . ރަތްފުރޯދަނޑި . ރަތްދަނޑިފިލާ . ރަސްމަސް . ރަސްފަރި . ރަސްފަރީގައި ހިނގުން . ރާވަޅިދަނޑި . ރާވާނާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ