...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަނޑިބެރު
ނ.
އިހުގައި ރަސްމީ ކަންކަމުގައި ޖަހާއުޅުނު ބެރެކެވެ .ވާތުން ބެރުގ އެއްކޮޅުގައި ޖަހަމުން ކަނާތުގައި އޮންނަ ދަނޑިގަނޑަކުން ބެރުގެ އަނެއްކޮޅުގައި ޖަހަމުންނެވެ.
ބެރުދުންމާރި ތާޅަފިލިފުމޭއިރު ޖަހާބެރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުބީމަތީމުސްކުޅިލަވަ . ހަދަނޑިވަޅުލަވަ . ހޭރިޔާޖެހުން . ރަމްޒާންމޭނާ . ބެރުހުއްޓާލަވަބައި . ބެރުވެރިންނަށް ކެހިދިންލަވަ . ބޮޑުދެލަވަ އެއްކުރާލަވަ . ބޮޑުލަވަބައި . ކައިގެންކާން . ކުޅެވަޑައިގަންނަވާ ބޮޑުލަވަ . ކުޑަނަވުރާތިބުލަވަބައި . ކުޑަލަވަބައި . ކޯމާޅި . ކޯމާޅިމަތީބޮޑުލަވަ . އަރުވައިބާލާލަވަ . އަސްނެއްޓިހޭރިޔާ . އާލަވަބައި . ވެދުންބާލާލަވަ . މިސުރުހޭރިޔާ . މިޞުރުހަރުބީ . ފަހުލަވަ . ފަނިތަށިކޮޅު . ފަތްކޮޅުބާލާލަވަ . ފަލިހިއްޕި . ލަވަމަތީލަވަ . ސަމާއެދުރުލަވަ . ސަމާލަވަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ