...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަނޑިވުން
މ.
(1) ކުޑަކުދިން ރޮމުން ރޮމުންގޮސް ދެމުން.
މަޖާޒު:
(2) ފިރިހެން ހައްޓަށް ބާރުއައުން.
(3) ވާގިޖެހުން.
(4) ކޮޅުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދަނޑިއެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ