...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަނޑިމަތިހިފުން
މ.
ކުޅިޖެހުމުގައި ކުރާކަމެއް.
މިއީ އެކަކު ހަލާދަނޑި ހިފައިގެން އަނެކަކު ބޮންތިޔާއި އައްޑަނަ ހިފައިގެން ކުޅިޖެހުމުގައި ކުރާ ކަމެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ