...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަނޑިމަސް
ށް ގެންދާމަސް.
މިމަސްގެންދާ ގޮތަކީ ތިންމީހުން ތިންދޮށީގެ ބުޅީގައި މަސް އަޅުވައިގެން ތިންދޮށި ކޮނޑުމަތީގައި ބާއްވައިގެން ކޮންމެ މީހަކު އެމީހަކު ދޮށީގެ ބުޅީގައި އަޅުވައިފައި އޮންނަމަހުގެ ނިގޫފަތުގައި ހިފައިގެންނެވެ.
(2) ޚާއްޞަގޮތްގޮތުން ދޯނިފަހަރުންދޭ މަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަސްމަސް . އޮގަރުމަސް . މަސްފުޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ