...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަނޑިފައި
ެއްގައި ހުރަހަށް ދަނޑިކޮޅެއް ބަނދެގެން ކުޅިވަރަށް ހިނގަން ބޭނުންކުރާ އެއްޗެއް.
މީގައި ހިނގާއިރު ބޭނުންކުރަނީ ދެފަޔަށް ދެދަނޑިއެވެ.
މިހުންނާނީ ފައިގެ ބޮޑުވާ އިނގިއްޔާއި، ޝަހާދަތް އިނގިއްޔާ ދޭތެރެއަށްލައްވައިފައެވެ.
މިއެކި އުސްމިނުގައި ހިނގޭގޮތަށް ހަދައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ