...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަނޑިފުޅުދޫނި
ުދުކުލައިގެ ކަނޑުމަތީ ދޫންޏެއް.
މިދޫނީގެ ފިނދުފަތުގެ ދެމުފަތް ހުންނާނީ މާދިގުކޮށް ދަނޑިއެއް ހެންނެވެ.
މުޅިދޫނި ހުދުކުލައިގައި ދެފިޔައިގެ މަތީފަރާތުގައި ކަޅުކުލައިގެ ފަތް ބަރިއެއް ހުންނާނެއެވެ.
އަދި ލޮލުގެ މަތީކޮޅުން ބޮލާހަމަަަޔަށް ކަޅުލަފެއް ހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮންޑޮލަސް . ދަނޑިދޫނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ