...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަނޑިގަނޑު
ނ.
ދަނޑިބުރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނާރެސް . ނާބަބޭލުން . ރާދަނޑި . ބާދަނޑި . ބުންހިއްޕިލަވަބައި . ބެރުދަނޑި . ކަފިގަނޑު . އުއިދަނޑި . އޮބި . އޮޅުއެޅުން . އޮޅުދަނޑި . ވައުމަންކަން . ވިލާތުއަތަ . ވޮޑަދާންޑުގަނޑާ . މަންކަން . މަންޑިދަނޑިގަނޑު . މައްކަންދަނޑި . މުށްވަޅުކެނޑުން . ފުޅަލިދަނޑިގަނޑު . ފެންބަތްމަތާ . ފޯލިޖެހުން . ދަނޑިގަނޑުގެ ދެ ކޮޅު އެނގުން . ދަންބެރުބޭލުން . ދޮރުދަނޑިގަނޑު . ދޮވާ . ތަންޑިޔާ . ތަންޑުދަނޑިގަނޑު . ތަންޑުގަނޑު . ލަޓި . ލަޓިގަނޑު . ސައްޓުވަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ