...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަނޑިގަނޑުއަތަ
ނ.
ވިލާތުއަތަ.
މި އަތަ ހުންނަނީ ފިޔާތޮށި ކުލައިގައި ބޭރު އޮމާންކޮށެވެ.
މީގެ ތަނޑު ހުންނާނީ ދަނޑިގަނޑެއް ހެނެވެ.
ތަނޑު ގުޅިފައި އޮންނަނީ ކަރުގަނޑާއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވިލާތުއަތަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ