...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަނޑިޖެހުން
ބޭނުންކޮށްގެން ކުޅޭކުޅިވަރެއް.
މިކުޅިވަރު ކުޅެނީ މިޔުޒިކީ ހަމަޔަަކަށް ފެތޭގޮތަށް އެއްދަނޑި ބުރިން އަނެއް ދަނޑި ބުރިގައި ތަޅަމުން އެކި ހަމަތަކަށް ކުޅި ހަދަމުންނެވެ.
މިކުޅިވަރުގެ މައިގަނޑު ދެވައްތަރެއް އޮވެއެވެ.
އެއީ މަންގަލަން ދަނޑިއާއި މަލިކު ދަނޑި އެެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވެހަދަނޑިޖެހުން . ދާނޑިޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ