...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަނޑު
ައި އޮންނަ ބިން.
މިސާލު:
(ހ) ހަނޑޫދަނޑު.
(ށ) އަލަދަނޑު.
(2) ބައެއްކަހަލަ ކުޅިވަރުކުޅުމަށް ޚާއްޞަ ކޮށްފައި އޮންނަ ބިން.
މިސާލު:
(ހ) ފުޓުބޯޅަދަނޑު.
(3) މަޖާޒު:
ކަމެއްގެ ދާއިރާ.
މިސާލު:
އޭނާއަކީ ޅެންވެރިކަމުގެ ދަނޑުގައި ވަރަށް ކުރިއަރައިފައި ހުރި މީހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނގުންފަރާ . ހިކިމިރުސް . ހިކިދަހަނގުވުން . ހުދުފުއްފިލާ . ރަށުފަންޑިތަ . ރަނގަބީ . ރުއްބާލް . ބިންބިމަރުވާ . ބުރަފަތިވިނަ . ބެންޗު . ބޮޑުކޮލި . ބޯޅަބިން . ކަހަނބުކޮކާ . ކަރާލުން . ކަތިވަޅިގެއްލި މަރިޔަނބުގެއްލި ކޮށި ދަނޑުވެސް ގެއްލުނީއެވެ . ކޯނަރު . ކޯނަރުނެގުން . އައްތަވާ . އަތްފޮޅު . އަލިފާންޖެހުން . އަޖާމޫސާ . އިހުރު . އެހުރުދަނޑު . ވަޅިޖެހުން . ވައިފުޅައް . ވަވިކަހާދަތި . ވަވިކެހުން . ވިހުރުވުން . ވިއު . ވޭ . މަޅިލުން . މަސްކާށިދޫނި . މަޙްޞޫލު . މާދި . މުދައު . މުދާ . މެ . ފާހިދެމުން . ފެންމުޑި . ފެންދިނުން . ދަނޑު . ދަނޑުހަނގު . ދަނޑުހެއްދުން . ދަނޑުބިން . ދަނޑުބުޅި . ދަނޑުބުޅިއެޅުން . ދަނޑުކޮށުން . ދަނޑުއެންދުން . ދަނޑުވެރިޔާ . ދަނޑުމަތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ