...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަނޑުހެއްދުން
މ.
(1) ދަނޑެއްގައި ހައްދަން ގަސްތުކުރާ ވައްތަރެއްގެ ގޮވާމެއް އެދަނޑެއްގައި އިންދައި ރޯކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
(2) ދަނޑުވެރިކަން ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދަނޑުގޮވާންކުރުން . ދަނޑޮހެދޮވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ