...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަނޑުބުޅިއެޅުން
މ.
(1) (ޅ) ދަނޑު އަލިކޮށްފައި ފަސްގަނޑު ޖަހަން އަޅާ މަށަންދަތި އެޅުން.
(2) (މ) ދަނޑަށް ގޮވާންލުމަށްފަހު ދަނޑުގައި އަޅަން ގެންގުޅޭ ވައްތަރެއްގެ މަށަންދައްޗެއް އެޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ