...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަނަ
ނ.
ރާއްސެއްގެ ނަން.
އެއީ މަކަރަރާހީގެ ކުރީގައި އޮންނަ ރާހި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންދަރު . ނަރުބުރުސް . ބަނޑިވުން . ބެދުން . ބޮޑުކޯއްޓޭ . ކާރުދަވެރިން . ކޯއްޓޭ . ވައިރުނަރު . މަލަރު . މަގުފުޅައްފޭލިދެމުން . މަޢުދަނީލޮނު . މާލޯފާނު . މޮހޮރު . މޯ . ފަތިގަނޑު . ފަތްގަނޑު . ފިނދަނަ ފިނދަނަ ފިންދަޑިކޮޅު . ފިނދަނު . ފިނދަން . ފިނދަން އިލޮޅި . ފިއްތާގޮށް . ފިލިއެޅުން . ފޮތި . ލޯމާފާނު . ގަލުއާރޮސް . ގިނިރާހި . ގިރިދަފުސް . ސިރީނިފެނަންއުއްދަނަރެހެންދި . ޒައިލަފޯން . ޓޮމީގަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ