...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަނު
ނ.
(ބދ) ބުމަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުދުރަން . ރަވާ . ރެދަންލުން . ރޭޒާ . ބަނޑުފަތް . ބަނޑުފެޅިލިބާސް . ބަދަންތެޔޮ . ބުރިކަށީފަތި . ބުސްކޯޓު . ކިރު . ކޮނޑުކެނޑުން . އަނދުންކަށި . އަރުގޯލަ . އުއްތުން . އެކަތަ . ވަން . ވަކިލާރި . ވަސަރު . މަރުގެތުންފަތްމަތީގައި . މާދާ . މުޓިޔާ . މެޑެލި . ފައިސާޖެހުން . ފަތިއެޅުން . ފާނޫޒު . ފާސްދޯރު . ފީވުން . ދިރޭރަހަ . ތާނގީ . ތާސް . ތުންބެއްދުން . ތެތަށްކެނޑުން . ލައިޓަރުހިލަ . ލޯވަށި . ގިރިޓީ . ގިރިޓީކުރުން . ގިގުނި . ގުރާމުސެޓު . ގޮށްރާޅު . ގޮން . ޙަރާމު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ