...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަން
ަމަ ދަންފެށެނީ ހެނދުނު 6 ޖަހާއިރު ރޭގަނޑުގެ ފުރަތަަމް ދަން ފެށެނީ ހަވީރު 6 ޖަހާއިރު.
(2) ތިންގަޑިއިރުގެ ވަގުތު.
(3) ދިއުން، މިބަހުގެ ވާކަން ވާހަކަދައްކާ މީހާއަށް ނިސްބަތްކޮށް މިސާލު:
އަހަރެން އެގެއަށްދަން.
(4) ރޭގަނޑާ ނިސްބަތްކޮށް މާލަސްވެއްޖެއޭ ބުނާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންދަރު . ހަންޑިކުރާ . ހައި . ހައުރުދަން . ހަތަރުމުރިނގު . ހަތްދުން . ހަސްކާ . ހާހިތޯވު . ހިކާކަލޯލަވަ . ހިކިމޭވާ . ހިތްތިރި . ހިތްތިރިކަން . ހިޔާތޯވު . ހުނގު . ހުންގާނުދަން . ހުއްދަބަލައިދިއުން . ހުވަނދުބޭސް . ހުދުރަންކަރު . ހުދުކައިރު . ހެޔޮވަރުމީހާ . ހޭނަ . ހޯސްޕަވަރު . ނަންމަރު . ނަކަތްތެރި . ނަކަތްތެރިޔާ . ނައިލޯނު . ނައްކާރަޖެހުން . ނަވުސަރައްކުލުން . ނަދޮޅުވައްގަނޑު . ނަގޫސޭސަރު . ނާށިގަނޑުބަދަން . ނާނަކަޓާ . ނާނު . ނާސްތާރޮށި . ނިއަމި . ނިދަންބަރު . ނިދަންމަރު . ނިދާމިޔަރު . ނިލަގަނޑު . ނިޝާސްތާ . ނު . ނުފިރުކެވެނިސް ދުވަން ނޫޅޭށެވެ. . ނުޖޫމީ . ނުޖޫމީން . ނޫކަށިމަސް . ނޯށުންދެމުން . ރަނަހަމާދި . ރަނަހަމާދިކަން . ރަންއިލޮށިން ކަނދުރުކެއުން . ރަންވަރަނގު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ