...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަންނަމީހާ
ނ.
(1) ކަންތައްތައް އެނގޭ މީހާ.
(2) ފެނިދެނިވެފައިވާ މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަކަތްތެރިޔާ . ނިއަމި . ނުޖޫމީ . ރައިވަރުފުރޭތަ . މަރުމޯ . މުރަނގަގަސްދޮށު މާލިމީ . މުރައްކަބުޖާހިލު . ގުންޑާ . ސޮހޮލު . ސޮހޮލުމަންޑި . ސޮހޯމަންޑެލި . ޙިކުމަތްތެރިޔާ . ޢާލިމް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ