...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަންބައި
ނ.
(1) މެންދަމު ފަހުގެ ދެގަޑިއެއްހައިއިރު.
(2) މެންދަމުފަހުގެ ވަގުތު ކޮޅެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތިއްބުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ